Voor uw en onze veiligheid

In verband met het coronavirus vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1.5 meter maatregel

  • Reservering is verplicht met daarbij een inschatting dat u en uw gezelschap geen risico's opleveren

  • Koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid? Blijf thuis!
T 0222-390112
E reserveringen@krim.nl
W www.krim.nl